PD – IPO

Prema novim poreznim propisima povezanost među pravnim, ali od sada i fizičkim osobama mora se prijaviti. Što to znači za vas?

Posebno knjiženje poslovanja s rodbinom

Od danas vas knjigovođe preispituju o vašoj užoj i široj rodbini i svim poslovnim vezama u tom krugu jer moramo posebno knjižiti svako vaše poslovanje s povezanim osobama. Predmet zanimanja u knjigovodstvenoj dimenziji postaju svi vaši rođaci, braće, sestre, tetke, a ljubavnike i ljubavnice ćemo za sada pustiti na miru. Zašto? Poreznici su se dosjetili da bismo ih mogli dodatno izvijestiti kuda idu vaši novci, za sve dane i primljene zajmove, isporuke i nabave, sve…

Zajmovi

Dodatno, kod poslova zajmova, bit će potrebno unijeti podatke o kamatnoj stopi, potraživanjima i obvezama za kamate nastalim tijekom poreznog razdoblja, visinu kapitala zajmodavca u povezanom društvu i slično.

Robe i usluge

Kod poslova robe i usluga bit će potrebno razdvojiti radi li se o robi ili uslugama. PD-IPO je potrebno predavati u rokovima za predaju PD obrasca (30. travnja tekuće za prethodnu godinu). Međutim, važno je napomenuti da se PD-IPO obrazac predaje i za 2015. godinu, ali s iznimnim rokom najkasnije do kraja lipnja 2016. Godine. Kod poreza na dobit, razdoblje oporezivanja je kalendarska godina, pa stignete još uvijek ispraviti. eventualno ne zaračunate ili zaračunate naknade poveznim osobama a koje nisu u skladu s tržišnim uvjetima.

Provjerite svu dokumentaciju

Obrazac služi da bi nelogična kretanja pozvala na cjelokupni nazor poreznog obveznika (i njemu povezanih osoba). Preporučujemo da provjerite jesu li sve isporuke dobara i usluga, za sve zajmove ispravno zaračunate naknade i prikupite dokumentaciju koja to potvrđuje.