Što s troškovima u zadnjem mjesecu u godini?

Bliži nam se nova godina, a s njom i vaša pitanja u vezi s troškovima u zadnjem mjesecu u tekućoj. Ove godine smo vas odlučili preduhitriti i dati vam sve odgovore prije nego vam pitanja uopće padnu na pamet. 🙂

Razlika između sitnog inventara i dugotrajne imovine

Na razliku između sitnog inventara i dugotrajne imovine nikad dosta podsjećanja. Ako sredstvo ima rok trajanja dulji od godine dana, a vrijednost mu je već od 3.500 kn, tada nije trošak poduzeća, već njegova imovina. Nabavnu vrijednost čine svi troškovi nabave.

Putini troškovi i neoporezivi primici

Putne troškove koje još moda nađete u svojim ladicama, brzo nam proslijedite. Želite li radnicima isplatiti neoporezive primitke, provjerite niste li dio već iskoristili oko Uskrsa ili tijekom ljeta, jer je za sve namjene poput uskrsnica, božićnica i regresa dopušteno radinku ukupno godišnje neoporezivo isplatiti 2.500 kn. Dar u naravi dopušten je do iznosa od 400 kn kupnjom, a dar djetetu zaposlenika u novcu ili u naravi do 600 kn. Ne zaboravite paziti imaju li djelatnici zaštićene račune, jer im u tom slučaju ne smijete isplatiti u gotovini, već isključivo na obični tekući račun kako bi se namirio njihov ovrhovoditelj. Ostalima smijete isplatiti i u gotovini, te osigurati dokaz o isplati, naravno.

Darivanje partnera i ugošćavanje

Poslovne partnere možete darivati proizvodima i robom iz svog asortimana s posebnom oznakom “nije za prodaju”, te manjim darovima vrijednosti do 160 kn s logotipom svoje tvrtke ili obrta. Takvo će darivanje biti opravdani trošak poduzetništva. Ono što nema logotipa ili je veće vrijednosti, možete darovati u obliku reprezentacije koja ima drugačiji porezni tretman: pretporez iz nabave ne smijete uopće koristiti, a opravdani trošak će biti samo 30% vrijednosti.

Isti tretman ima i ugošćavanje partnera u hotelima ili restoranima. Iznos do kojeg smijete ugošćavati nije propisan, već porezni nadzor sve stavlja u kontekst ukupnog poslovanja, procjenjuje razumne vrijednosti i pronalazi troškove koji su krivo pripisani poslovanju. Trebate imati evidentirano kojega ste partnera gostili, na samom računu ili na odvojenom mjestu.

Darivanje pravnim i fizičkim osobama i porezi

Posljednji oblik darivanja je tuzemnim pravnim i fizičkim osobama, koje obavljaju kulturne, znanstvene, odgojnoobrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe. Smijete darovati do 2% svog prošlogodišnjeg prihoda tj. primitka besporezno, a na veće iznose ćete platiti porez, naravno uz svu dokumentaciju. Darujete li svoje proizvode ili robu, trebate platiti PDV. Prihodima se pribraja svaka vaša isporuka. Dogovarati s partnerima vrijeme izdavanja računa ionako nije dopušteno i isporuke izvršene ove godine moraju tako biti i knjižene, bez obzira na to što se moda nadate manjim porezima nagodinu.

Za sada toliko…